fbpx
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
Вече имате регистрация? Влезте и качете нова кауза »
 

Организации

България Дарява / Организации (Page 4)
Име на организацията Описание на организацията
Сдружение Сдружение "Да прегърнем дете" Една от ролите ни е да подкрепяме деца и семейства в риск от изпадане от обществото. След идентифициране на семейства в риск, разпространяваме информация за конкретната нужда, събираме реална подкрепяща среда и привличаме хора и организации, които могат да помогнат като даваме възможност те да бъдат подкрепени от други хора. С това целим да намалим риска от възникване на други критични ситуации.
Адрес:
гр.София, ж.к."Гоце Делчев",бл.254,вх.З/8/,ап.168
hristova@dapregurnemdete.eu
Социални мрежи:
Сдружение Сдружение "УСМИВКА" Да подкрепим чрез информационни кампании, събития, регионални и нац. конкурси личностното развитие на деца и млади хора чрез креативност, откриване и развитие на творческите им заложби; Да помогнем осмисляне на свободното им време чрез форми на самоутвърждаване и изява на личността им; Да подкрепим възпитание на децата в хуманност, партньорство толерантност; Да кажем заедно НЕ на агресията и тормоза както в реалността така и в социалните мрежи; Да подкрепим изграждане и развитие на устойчива ценностна система ; Да възпитаме любов към природата и навици за опазване на околната среда; Да съхраняваме културните традиции на България; Да помогнем за развитие на здравословно отношение на децата към себе си, самоуважение и самоувереност; Да възпитаваме здравословен начин на живот, навици и здр. хранене.
Адрес:
гр, Бургас ул. "Янко Комитов " 4
mitka_g@abv.bg
Линк към профила на организацията в Информационен портал за НПО в България:
Сдружение "УСМИВКА"
Фондация "ДА" Фондация „ДА“ работи за превенция и защита от домашно насилие. Нашата цел е подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната. Насърчаване на равенството и равните шансове на всички граждани в обществото чрез подпомагане на социално слабите и други лица, жертви на насилие и дискриминация, нуждаещи се от закрила и подпомагане на тяхната интеграция и личностна реализация. • Подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната и равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на различните етноси в публичния и частния сектор; • Насърчаване активното участие на младите хора в обществения живот чрез защита и популяризиране на техните права; • Извършване на изследвания за равнопоставеността между мъжете и жените във всички области на обществения живот в Република България;
Адрес:
гр. Пловдив - 4000 ул. „4 януари” №38, вх. „Б”, ет. 2, ап. 3
grablev@genderalternatives.org
Линк към профила на организацията в Информационен портал за НПО в България:
https://www.ngobg.info/bg/organizations/6636-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8.html
Социални мрежи:
Сдружение Сдружение "Тацитус" Сдружението се учредява от родители- приятели, обединени от мисията за комплексна терапия, грижа, подготовка, обучение, обслужване и социална интеграция на децата със СОП и децата от аутистичния спектър. Нашата мисия е с фокус семействата на тези деца, както и всички ангажирани с тях специалисти и институции. Нашият опит е подчинен на единствената ни цел - да помагаме и да бъдем полезни. Стремим се към ранно стартиране на комплексната терапия при деца с признаци на аутизъм. За нас е важна и защитата правата и интересите на децата с увреждания, в това число правото им на образование, правото на безплатна медицинска помощ и рехабилитация и други конституционни права и свободи, както и създаване на условия за нормалното и пълноценно реализиране като пълноправни членове на обществото на деца с увреждания.
Адрес:
гр. София, жк. Дианабад, ул."Константин Попрусинов", бл .7
tacitus_bg@abv.bg
Социални мрежи:
Сдружение Сдружение "Аутизъм Днес" Сдружение „Аутизъм Днес” е създадено от специалисти в областта на приложния поведенчески анализ, публични фигури и родители на деца с аутизъм. През годините, с промяната на нагласите на обществото, се достигна до осъзнаване на нуждата от превенция и висококачествена терапевтична грижа за деца от аутистичния спектър. Нашата мисия и цели са насочени в организиране на редица информационни кампании и събития, иницииране и реализиране на законодателни промени в българската политика за повишаване на качеството на живот на децата с аутизъм в България, аутистичните личности и техните семейства, създаване на професионално общество от специалисти, които да работят по световно наложени терапевтични практики, изграждане на центрове предлагащи висококачествена терапевтична грижа за работа с деца с аутизъм.
Адрес:
гр. София, кв. Горубляне, ул. Витоша 2
invisible.bulgarian.children@gmail.com
Линк към профила на организацията в Информационен портал за НПО в България:
https://www.ngobg.info/.../103344-от-сдружение-аутизъм-днес
Социални мрежи:
Спортно туристическо и природозащитно дружество Спортно туристическо и природозащитно дружество "Академик" - Русе Мисията на СТПД „Академик“ е създаване на трайни и полезни навици за активно движение и спортуване сред природата и повишаване на екологичната култура на неговите членове и съмишленици. Дружеството инициира мероприятия за опазване и възстановяване на природната среда, изгражда, поддържа и управлява хижи, заслони и друга спортно-техническа материална база, извършва маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и се грижи за поддържането им, организира и администрира туристически мероприятия и спортни състезания в страната и чужбина, провежда курсове за подготовка и повишаване на квалификацията на туристически и спортно-състезателни кадри, осигурява услуги, свързани с обучението и с ползването на спортната и туристическата база и екипировка, предоставя туристическа информация, предлага карти, пътеводители, туристическа литература.
Адрес:
Русе 7017 ул. "Студентска" № 8 РУ "А. Кънчев", корпус 6.114
academic@uni-ruse.bg
Социални мрежи:
YouTube видео:
Фондация Фондация "Светът на Мария" "Светът на Мария" е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуално затруднение. Ние вярваме, че всеки човек е ценен ресурс на общността и заслужава шанса да развие своя потенциал и да живее с надежда за бъдещето. Хората с увреждания трябва да бъдат свободни и равни с всички останали – свободни да правят своя избор и равни в предоставените възможности да го осъществяват. Нашата мисия е да подобряваме качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомагаме личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост. За нас е важно хората с интелектуални затруднения да са приети от обществото, да имат условия и среда да се развиват и изявяват със своите интереси и способности, да имат приятели, правата им да са спазени и да получават необходимата подкрепа. Дневен център „Светове" е проект на фондация „Светът на Мария", в който от м. юли 2013 г. 34 млади хора с интелектуални затруднения се обучават в придобиване на ежедневни и трудови умения с цел повишаване на качеството на техния живот и лична независимост. Целта на Дневния център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда и ежедневни занимания за лица с интелектуални затруднения, насочени към подобряване на тяхното качество на живот и изграждане на умения и нагласи, способстващи тяхната социална интеграция.
Адрес:
Бул. България №88, офис 8, София 1680
daria@mariasworld.org
Линк към профила на организацията в Информационен портал за НПО в България:
https://www.ngobg.info/bg/organizations/6499-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
Дари тук:
https://www.mariasworld.org/bg/donations.html
Социални мрежи:
Сдружение на олимпийските отбори по природни науки Сдружение на олимпийските отбори по природни науки Основната мисия на Сдружението е да подкрепя и насърчава олимпийските отбори по природни науки – отборите по математика, информатика, математическа лингвистика, физика, млади физици, биология, химия и отбора по астрономия и астрофизика за подготовка и участие в международни олимпиади и състезания. Съдействието на СООПН не се изчерпва единствено с финансова помощ - организацията на извънкласни школи, координация, логистика, осигуряването на цялостна подготовка на олимпийците за международни състезания, ангажимента за информираност на обществото относно тяхното представяне, провеждане на Годишни олимпийски срещи, ежемесечни Алумни срещи, целящи изграждането на силно ядро от бивши, настоящи и бъдещи олимпийски състезатели; срещи на Олимпийския Пресклуб и редица други социални активности са неизменна част от дейността на Сдружението.
Адрес:
гр. София, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 1
development@olympicbg.org
Дари тук:
http://olympicbg.org/donate
Социални мрежи:
YouTube видео:
Фондация UP WITH DOWN Ние сме UP WITH DOWN – фондация в обществена полза, чиято цел е щастлив и пълноценен живот на децата със синдром на Даун тук, в България. Посланието, което отправяме, е „щастливи със синдром на Даун“ и чрез него искаме да кажем на всички, че синдромът на Даун не е присъда за нещастен живот. Предизвикателство, възможност за взаимно усъвършенстване и развитие, много любов и щастливи моменти, както и активна ангажираност са част от важните неща, на които акцентираме. Нашата мисия е да работим с родителите и специалистите, за да могат децата да получават необходимата подкрепа в семейството и специализираната помощ, от която се нуждаят за по-добро развитие и качествен живот. Искрено вярваме, че с подходящата и навременна подкрепа и нужните усилия всяко дете със синдром на Даун може да развие потенциала си и да има щастлив и пълноценен живот.
Адрес:
Пловдив
upwithdownbg@gmail.com
Социални мрежи:
Фондация Фондация "АСИСТ - Помагащи технологии" Съвременният напредък на технологиите позволява на хора с двигателни затруднения да използват компютър, да пишат, да рисуват, да общуват с всички само с помощта на погледа си. Диагнози като детска церебрална парализа и амиотрофична латерална склероза означават, че човек не може да извършва фини движения и да говори. В същото време голяма част от тези деца и възрастни имат запазени когнитивни способности – те могат да се обучават и развиват. Затова възможностите на съвременните технологии за контрол с поглед трябва да станат познати и достъпни за всички – както за децата, възрастните и семействата, засегнати от подобни състояния, така и за специалистите, работещи с тези хора.
Адрес:
София, ул. Развигор 3А
assist.foundation.bg@gmail.com
Линк към профила на организацията в Информационен портал за НПО в България:
https://www.ngobg.info/bg/organizations/activity/7657-асистпомагащи-технологии.html
Социални мрежи:
YouTube видео:
Сдружение "Заедно можем повече" Мисията на нашата организация е да се грижим за децата с увреждания и техните семейства, като работим за създаване на среда на приемане и социализация, приобщаване и справяне, за да предотвратим риска от отхвърляне, изолация и други нарушения на социалното функциониране. Съществена част от нашата мисия заема работата за промяна нагласите на обществото към децата, младежите и възрастните хора с увреждания.
Адрес:
гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Голо Бърдо №6 А, ет. 1
suzi_sftn@abv.bg
Социални мрежи:
Български хелзинкски комитет Български хелзинкски комитет Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Акцент в работата ни е отстояването на правата на най-уязвимите групи: деца, хора с увреждания, жени, етнически и ЛГБТИ малцинства, лишени от свобода. Целите на БХК са да насърчава уважение и защита правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост.
Адрес:
София 1504, р-н Оборище, ул. Върбица 7
bhc@bghelsinki.org
Линк към профила на организацията в Информационен портал за НПО в България:
https://www.ngobg.info/bg/organizations/419-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.html
Дари тук:
https://dmsbg.com/11829/dms-deteto-vizh-deteto/
Социални мрежи:
YouTube видео: